Informácie o právach zákazníka

Rešpektujeme a podporujeme práva zákazníkov CONTE spol. s r.o. . V prípade, že o tom nie ste presvědčení, zavolejte nám na zákaznicku linku CONTE, prípadne nám napíšte e-mailom na: info@conte-energy.sk.

Inštitúcie, které dozerajú na dodržiavanie pravidiel energetického trhu

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
      Ministerstvo hospodárstva      
Bajkalská 27
P.O.BOX 12,
820 07 Bratislava

+421 2 58100411

Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava

+421 2 48541111